Wat moet je weten over ADR transport?

ADR Transport is een manier om gevaarlijke goederen te vervoeren. Het is een systeem van regels en voorschriften die door de Verenigde Naties zijn ontwikkeld om de veiligheid van mensen en goederen te helpen garanderen wanneer gevaarlijke goederen worden vervoerd. Het is wereldwijd door ongeveer 150 landen goedgekeurd en wordt gebruikt om gevaarlijke goederen te classificeren en te etiketteren. Dit reglement is opgesteld om het veilige vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor en door de lucht te vergemakkelijken.

De categorie├źn van gevaarlijke goederen

Gevaarlijke goederen kunnen worden ingedeeld in verschillende groepen, afhankelijk van het gevaarniveau. De eerste klasse is explosief materiaal. Deze omvat de materialen die door chemische reacties een plotselinge druk- of temperatuurstijging kunnen veroorzaken, met inbegrip van materialen die gesensibiliseerd zijn gemaakt. De tweede klasse zijn de brandbare gassen. Dit materiaal omvat gekoelde vloeibare gassen, oxiderende gassen, cryogene vloeistoffen, organische peroxiden en giftige gassen. Andere gevaarlijke materialen zijn brandbare vloeistoffen, brandbare vaste stoffen, giftige stoffen, radioactieve stoffen en bijtende stoffen.

Waar moet je op letten bij het vervoer van gevaarlijke goederen?

Je moet je houden aan de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Zo ben je niet alleen veilig, maar het zorgt ook voor de veiligheid van andere mensen en het milieu.  Er zijn verschillende aspecten waarmee je rekening moet houden voordat je gevaarlijke goederen gaat vervoeren. Ten eerste moet je de juiste documentatie hebben, anders kun je je lading niet legaal vervoeren. Vervolgens moet je ervoor zorgen dat je voertuig in goede staat is voordat je gevaarlijke goederen vervoert. Zo niet, dan kan dit leiden tot een ongeval of letsel tijdens het vervoer. Daarnaast moet je letten op andere factoren zoals hoeveel er wordt vervoerd en wat de brutomassa van je voertuig is. Denk ook aan hoeveel ruimte je in je voertuig hebt voor de lading en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het veilig vervoeren van je lading.

Waarom is ADR transport belangrijk?

Het vervoer van gevaarlijke materialen en goederen over de weg kan een groot risico vormen voor de gezondheid en het welzijn. Het kan schadelijk zijn voor mens en milieu. Daarom is het verplicht om aandacht te besteden aan de veiligheid tijdens het verpakkings-, verzendings-, afleverings- en transportproces. De ADR voorziet in praktische maatregelen om ongevallen voor de chauffeur, het publiek en het milieu te voorkomen.