Wat is warehousing?

Het concept warehousing omvat het proces waarin goederen opgeslagen worden in een magazijn om vervolgens op een later moment te verwerken en verschepen. Met warehousing wordt het opslaan en onderhouden van goederen aangeduid. Goederen worden bewaard in een zogenaamd warehouse, die een bedrijf voor eigen gebruik kan hebben of die gehuurd en gebruikt kan worden door allerlei verschillende partijen zoals groothandels, fabrikanten, importeurs en exporteurs of transporteurs. Zo’n warehouse wordt gekenmerkt door laadkades waar vaak plek is voor meerdere vrachtwagens om goederen te laden en lossen. Een warehouse is feitelijk niet hetzelfde als een distributiecentrum omdat het niet gebruikt wordt om goederen te picken en orders te verwerken.

Waarom warehousing?

Bedrijven maken gebruik van het principe ‘warehousing’ om goederen op te slaan, te herpakken of samen te brengen. Het gebruik maken van een warehouse voor opslag biedt een oplossing wanneer een bedrijf zelf niet te capaciteit heeft om goederen intern op te slaan. Voor sommige bedrijven is het erg handig om goederen centraal op te slaan totdat ze intern nodig zijn of verkocht worden. Soms is het voor een bedrijf handig dat kantoor en voorraad van elkaar gescheiden zijn zodat een kantoor een duurdere, meer tactische ligging kan hebben dan het warehouse. Daarnaast kunnen goederen vanuit een warehouse vaak in bulk verscheept worden en is er voor vrachtwagens een gemakkelijke aanrijroute. Gebruik maken van een derde partij voor warehousing vergemakkelijkt ook het proces omdat het bedrijf ervoor kan kiezen om een deel van het werk te laten doen. Zo kan er bijvoorbeeld voor worden gekozen om niet langer een interne opslag te managen en zowel het houden van overzicht binnen een warehouse als het bijhouden van de voorraad kan uit handen worden gegeven. 

Risico’s van warehousing

Warehousing kan hulp bieden bij het centraliseren van voorraad maar brengt daarom ook een risico met zich mee. Alle voorraad die in het warehouse staat is gevoelig voor (natuur)rampen en andere risico’s zoals een brand, wateroverlast of inbraak/diefstal. Omdat warehousing vaak gebeurt door derden is er een grotere kans op beschadigen en stelen van goederen. Daarnaast bevindt een warehouse zich vaak niet op dezelfde fysieke locatie als een kantoor en is het vaak lastiger om een beeld te krijgen bij de hoeveelheden van voorraad.